Laila Aur Shirin

chhodun lokach laDai kaan kaaro ye prem-kahani

tumhon tumhari shirin bhave muj kuun meri laila suhanin

je tu laila juuya load muj majnun ki nainon dekho

tumhon tumhari shirin jovo laila kuun kyuun pekho

Leave a Comment