Lahu Pukarta Hai

lahu pukarta hai

har taraf pukarta hai

sahar ho, shaam ho, khamoshi ho ki hangama

julus-e-gham ho ki bazm-e-nashat-arai

lahu pukarta hai

lahu pukarta hai jaise khushk sahra men

pukara karte the paighambaran-e-israil

zamin ke siine se aur astin-e-qatil se

gulu-e-kushta se behis zaban-e-khanjar se

sada lapakti hai har samt harf-e-haq ki tarah

magar vo kaan jo bahre hain sun nahin sakte

magar vo qalb jo sangin hain hil nahin sakte

ki un men ahl-e-havas ki sada ka siisa hai

vo jhukte rahte hain lab-ha-e-iqtidar ki samt

vo sunte rahte hain bas hukm-e-hakiman-e-jahan

tavaf karte hain arbab-e-gir-o-dar ke gird

magar lahu to hai be-bak o sarkash o chalak

ye shoala mai ke piyale men jaag uthta hai

libas-e-atlas-o-diba men sarsarata hai

ye damanon ko pakadta hai shah-rahon men

khada hua nazar aata hai dad-gahon men

zamin samet na paegi us ki banhon men

chhalak rahe hain samundar sarak rahe hain pahad

lahu pukar raha hai lahu pukarega

ye vo sada hai jise qatl kar nahin sakte

Leave a Comment