Koh-E-Gham Se Kya Gharaz Fikr-E-Butan Se Kya Gharaz

koh-e-gham se kya gharaz fikr-e-butan se kya gharaz

ai subuk-rui tujhe bar-e-garan se kya gharaz

be-nishani-e-mohabbat ko nishan se kya gharaz

ai yaqin-e-dil tujhe vahm-o-guman se kya gharaz

nala-e-be-saut khud banne laga mohr-e-sukut

be-zabani ko hamari ab zaban se kya gharaz

jauhar-e-zati hain us ki teziyan ai sang-dil

tegh-e-abru ko tiri sang-e-fasan se kya gharz

jab mohabbat men hui rusvai apni parda-dar

raaz se phir kya taalluq raz-dan se kya gharaz

jaan de kar zinda-e-javed ho jaata hai vo

maut ke khvahan ko umr-e-javedan se kya gharaz

main ye kahta huun ki donon men zaruri laag hai

vo ye kahte hain zamin ko asman se kya gharaz

dahr men jo kuchh bhi hona tha vo ho kar hi raha

ab guzishta vardaton ke bayan se kya gharaz

jis men qudrat khud nishane par pahunch jaane ki ho

‘qadr’ phir us tiir ko sai-e-kaman se kya gharaz

Leave a Comment