Khush-Tar Az dauran-e-Shq Ayyam Nist

khush-tar az dauran-e-shq ayyam niist

bamadad-e-ashiqan ra shaam niist

mutriban raftand va suufi dar samaa

ishq ra aghaz hast anjam niist

masti az man purs-o-shor-e-ashiqi

aan kuja danad ki durd asham niist

har kase ra nam-e-maashuqe ki hast

mi-burad maashuq-e- ra naam niist

‘saadiya’ chuun but-shikasti khud ma-bash

khud-parasti kamtar az asnam niist

Leave a Comment