Kahen Kya Tum Sun Be-dard Logo Kisi Se Ji Ka Maram Na Paya

kahen kya tum suun be-dard logo kisi se ji ka maram na paaya

kabhi na bujhi yatha hamari birah niin kya ab hamen sataya

laga hai birha jigar kuun khane hue hain tiron ke ham nishane

deven hain sauten haman kuun taane ki tujh ko kabhun na munh lagaya

rakhe na dil men kisi ki chinta gale men daale birah ki kantha

daras ki khatir tumhare manta bhikaran apna baran banaya

lagi hain ji par birah ki ghaten talaf talaf kar bahaen raten

tumhari jin niin banain baten akarat apna janam ganvaya

gila mamola ye sab abas hai apas ke ochhe karam ka jas hai

hamara pyare kaho kya bas hai tumhare ji men agar yuun aaya

jo dukh padega saha karungi jase kahoge raha karungi

tuman kuun nis din dua karungi sakhi salamat raho khuda-ya

Leave a Comment