Kab Tak

kab tak mujh se pyaar karoge

kab tak?

jab tak mere rahm se bachche ki takhliq ka khuun bahega

jab tak mera rang hai taaza

jab tak mera ang tana hai

par is ke aage bhi to kuchh hai

vo sab kya hai

kise pata hai

vahin ki ek musafir main bhi

anjane ka shauq bada hai

par tum mere saath na hoge tab tak

How long?

Leave a Comment