Ishq-e-Ilahi

har che roiid az pai-e-muhtaj rust

ta ba-yabad talibe chize ki just

haq-taala gar samavat afrid

az bara-e-rafa-e-hajat afrid

har ki juuya shud ba-yabad aqibat

maya-e-dardast asl-e-marhamat

har kuja darde dava aan ja ravad

har kuja faqre nava aan ja ravad

har kuja mushkil javab aan ja ravad

har kuja kushtest aab an-ja ravad

zara-e-jan ra kish javahir muzmarast

abr-e-rahmat pur ze-ab-e-kausarast

Leave a Comment