ismail-merathi

Haq Hai To Kahan Hai Phir Majal-E-Baatil

haq hai to kahan hai phir majal-e-batil

haq hai to abas hai ehtimal-e-batil

nahaq nahin koi chiiz rah-e-haq men

batil ka khayal hai khayal-e-batil

More Poems

Leave a Comment