Hamari Gay

rab ka shukr ada kar bhaai

jis ne hamari gaay banai

us malik ko kyuun na pukaren

jis ne pilain duudh ki dharen

khaak ko us ne sabza banaya

sabze ko phir gaay ne khaya

kal jo ghaas chari thi ban men

duudh bani ab gaay ke than men

subhan-allah duudh hai kaisa

taaza garm safed aur mitha

duudh men bhigi roti meri

us ke karam ne bakhshi seri

duudh dahi aur mitha maska

de na khuda to kis ke bas ka

gaay ko di kya achchhi surat

khubi ki hai goya murat

daana dunka bhusi chokar

kha leti hai sab khush ho kar

kha kar tinke aur thathre

duudh hai deti shaam savere

kya hi gharib aur kaisi pyari

subh hui jangal ko sidhari

sabze se maidan hara hai

jhiil men paani saaf bhara hai

paani maujen maar raha hai

charvaha chumkar raha hai

paani pi kar chara char kar

shaam ko aai apne ghar par

duuri men jo din hai kaata

bachche ko kis pyaar se chata

gaay hamare haq men hai neamat

duudh hai deti kha ke banaspat

bachhde us ke bail banae

jo kheti ke kaam men aae

rab ki hamd-o-sana kar bhaai

jis ne aisi gaay banai

Leave a Comment