Hain Jo Murawwaj Mehr-O-Wafa Ke Sab Sar-Rishte Bhul Gae

hain jo muravvaj mehr-o-vafa ke sab sar-rishte bhuul gae

phir gae tum to qaul-o-qasam se apne navishte bhuul gae

jab dekho tab lathi thenge khat khat karte phirte hain

udte hain koi shaikh-ji sahab un ko farishte bhuul gae

ahle-gahle phirte ho sahab sair-e-chaman men aur tumhen

apne tadapte zakhmi sab khuun men aghushte bhuul gae

qazi-jiyo ke donon bete ham se kahenge hai vo masal

ghar men farishte ke kharishte so kharishte bhuul gae

nasl badi aadam ki ‘insha’ kaun kisi ko pahchane

bais-e-kasrat ham digar ke nate-rishte bhuul gae

Leave a Comment