Ek Pauda Aur Ghas

ittifaqan ek pauda aur ghaas

baagh men donon khade hain paas paas

ghaas kahti hai ki ai mere rafiq

kya anokha is jahan ka hai tariq

hai hamari aur tumhari ek zaat

ek qudarat se hai donon ki hayat

mitti aur paani hava aur raushni

vaste donon ke yaksan hai bani

tujh pe lekin hai inayat ki nazar

phenk dete hain mujhe jad khod kar

sar uthane ki mujhe fursat nahin

aur hava khane ki bhi rukhsat nahin

kaun deta hai mujhe yaan phailne

kha liya ghode gadhe ya bail ne

tujh pe munh daale jo koi janvar

us ki li jaati hai dande se khabar

ole paale se bachate hain tujhe

kya hi izzat se badhate hain tujhe

chahte hain tujh ko sab karte hain pyaar

kuchh pata us ka bata ai dost-dar

us se paude ne kaha yuun sar hila

ghaas sab sachcha hai tera ye gila

mujh men aur tujh men nahin kuchh bhi tamiz

sirf saaya aur meva hai aziiz

faeda ik roz mujh se paenge

saae men baithenge aur phal khaenge

hai yahan izzat ka sahra us ke sar

jis se pahunche nafa sab ko besh-tar

Leave a Comment