Ek din Aur Zinda Rah Jaana

bahut duur ek sahil par

scrap se bane hue ek jahaz ka

boiler phat jaata hai

second-enginēr usi din mar jaata hai

third-enginēr

dusre din

aur main

forth-enginēr

tisare din mar jaata huun

second-hand jahazon par

first-enginēr nahin hote

varna

main ek din aur zinda rah jaata

Leave a Comment