din

din guzarte hain

din kaise guzarte hain

yuun to sab hi din guzar jaate hain

jo zinda hain

vo to guzarte hain

zalil hote hue

kabhi bhuuk ke hathon

kabhi charon taraf phaili un vabaon

ki sarparasti men

jo khuda ban jaati hain

saffak be-rahmi ke libas men

gharon ki munderon par chalti hain

chhalavon ki tarah

chabati hain maaon ke kaleje

chirti hain nanhe bachchon ka dil

apni kisi ziyafat men pesh karne ke liye

apni hi jaisi balaon ko

nahin rok sakta koi unhen

vo bhi jo un ka khuda hai

vo bulate hain apne khuda ko bhi

is ziyafat men

shayad vo bhi insani gosht ka

shauqin hai

aur uksata hai unhen

jab jab use ishtiha hoti hai

un ka khuda

sirf un ka khuda hai

un ka nahin

jin ke kaleje chabae ja rahe hain

Leave a Comment