dida Labrezam Sarapa Intizar-e-Kistam

diida labrezam sarapa intizar-e-kistam

zauq-e-didare ki daram be-qarar-e-kistam

kushta-e-an khal-e-mushkin basta-e-zulf-e-siyah

gar musalman nistam zunnar-dar-e-kistam

gashta sayyad-e-dilam zakhmi shamshir-e-nigah

nim-bismil gashta-am yarab shikar-e-kistam

dostan mansur-e-vaqtam chu anal-haq mi-zanam

rishta-e-dar gardanam man zer-e-dar-e-kistam

maz.har-e-husn-e-jamalam ya ki aks-e-ru-e-u

pas ba-bin ai dostan aina-dar-e-kistam

ashiq-e-husn-e-khudam dar ishq-e-khud mast amdam

be-qarar az khud manam man be-qarar-e-kistam

‘hafiza’ dar madrasa durdi kasham dar mai-kada

sakht hairan gashta-am man dar shumar-e-kistam

Leave a Comment