das Aql das Maqule das Mudrikat Tison

das aql das maqule das mudrikat tison

tere hi zikr men hain ai pak-zat tison

no asman khur-o-mah saton tabaq zamin ke

ruh-o-havas-e-khamsa aur shash-jahat tison

baara buruj chaudah maasum chaar unsur

zahir karen hain teri lakhon sifat tison

si-parha-e-dil ko rakhiyo muhafizat se

ai meri jaan hain teri hifz-e-hayat tison

mah-e-guzishta ka haal ‘insha’ kahun so kyunkar

mar mar basar kiye hain din aur raat tison

Leave a Comment