daranti

chamak rahe hain daranti ke tez dandane

khamida hal ki ye alhad javan nur-e-nazar

sunahri fasl men jis vaqt ghota-zan hogi

to ek giit chhidega musalsal aur daraz

‘nadim’ azal se hai takhliq ka yahi andaz

sitare boe gae aftab kaate gae

ham aftab zamir-e-jahan men boen ge

to ek roz aziim inqalab katenge

koi batae zamin ke ijara-daron ko

bula rahe hain jo guzri hui baharon ko

ki aaj bhi to usi shan-e-be-niyazi se

chamak rahe hain daranti ke tez dandane

sunahri fasl tak us ki chamak nahin mauquf

ki ab nizam-e-kohan bhi usi ki zad men hai

khamida hal ki ye alhad javan nur-e-nazar

jab is nizam men lahra ke ghota-zan hogi

to ek giit chhidega musalsal aur daraz

‘nadim’ azal se hai takhliq ka yahi andaz

sitare boe gae aftab kaate gae

Leave a Comment