dar Aan Hawa Ki Juz Barq Andar Talab Na-Bashad

dar aan hava ki juz barq andar talab na-bashad

gar khirmane ba-sozad chandan ajab na-bashad

murghe ki ba-gham-e-dil shud ulfatesh hasil

bar shakh-sar-e-umras barg-e-tarab na-bashad

dar kar-khana-e-ishq az kufr na-guzir ast

atish ki-ra ba-sozad gar bu-lahab na-bashad

dar mahfile ki khurshid andar shuma zarra ast

khud ra buzurg didan shart-e-adab na-bashad

dar kesh-e-jan-faroshan fazl-o-adab na-bashad

iin ja nasab na gunjad an-ja hasab na-bashad

mai khur ki umr-e-sarmad gar dar jahan tavan yaaft

juz bada-e-bahishti hechash sabab na-bashad

‘hafiz’ visal-e-janan ba chuun tu tang-dasti

roze shavad ki ba aan paivand-e-shab na-bashad

Leave a Comment