dame Ba-Gham Ba-Sar Burdan Jahan Yaksar Nami Arzad

dame ba-gham ba-sar burdan jahan yaksar nami arzad

ba-mai ba-farosh dalq-e-ma kazin behtar nami arzad

ba-ku-e-mai-faroshanash ba-jame bar nami girand

zahe sajjada-e-taqva ki yak saghar nami arzad

raqibam sarzanish-ha kard kazin bab-e-ruKh-e-bar-tab

che uftad iin sar-e-ma-ra ki khak-e-dar nami arzad

tu ra aan ba ki ru-e-khud ze-mushtaqan ba-poshani

ki shadi-e-jahangiri gham-e-lashkar nami arzad

dayar-o-yar mardum ra muqayyad mi-kunad varna

che-jae faras kiin mehnat jahan yaksar nami arzad

basho iin naqsh-e-dil-tangi ki dar bazar-e-yak-rangi

muraqqa-ha-e-gunagun mai-e-ahmar nami arzad

shikoh-e-taj-e-sultani ki bim-e-jan daran darj ast

kulahe dil-kash ast amma ba-dard-e-sar nami arzad

bas asan mi-namud avval gham-e-dariya ba-bu-e-sud

ghalat kardam ki ek maujash ba-sad gauhar nami arzad

ba-rau ganj-e-qanaat zu ba-kunj-e-afiyat ba-nashin

ki yak-dam tang-dil budan ba-bahr-o-bar nami arzad

chu ‘hafiz’ dar qanaat-kosh va az duniya-e-dun ba-guzar

ki yak jau minnat-e-do-nan do-sad man zar nami arzad

Leave a Comment