Chaukidar

ek soft-drink ki qimat men

december ki sardi men

jab hamen apne bistar se

darvaze tak jaana

na-mumkin lagta hai

vo hamari chhaton ki nigahbani

haddiyon men chhed karti

yakh-basta havaon se

lad kar karta hai

koi nahin janta

us ka apna gharana

mahine ki akhiri tarikhen

kis aziyyat se katta hai

aur phir

agle mahine ke pahle hafte

vo apni khidmat

bezar chehron se

bhiik ki surat mangta hai

Leave a Comment