Chakma

khvab men kal shab

mera budhapa

mujh ko dhund raha tha

is se pahle ki vo mujh ko aa leta

main us ko chakma de kar

bachi-khuchi javani ka dhoka de kar

apni qabr men ja leta

Leave a Comment