Bol

bol ki lab azad hain tere

bol zaban ab tak teri hai

tera sutvan jism hai tera

bol ki jaan ab tak teri hai

dekh ki ahan-gar ki dukan men

tund hain shoale surkh hai aahan

khulne lage quflon ke dahane

phaila har ik zanjir ka daman

bol ye thoda vaqt bahut hai

jism o zaban ki maut se pahle

bol ki sach zinda hai ab tak

bol jo kuchh kahna hai kah le

Speak

Speak, your lips are free,

speak, your tongue is still yours,

your slim body is yours alone,

speak, this life is yours, still yours.

Leave a Comment