Ba-Gir daman-e-Lutfash Ki Na-Gahan Ba-Gurezad

ba-gir daman-e-lutfash ki na-gahan ba-gurezad

vale ma-kash tu chuun tirash ki az kaman ba-gurezad

che naqsh-ha ki ba-bazad che hila-ha ki ba-sazad

ba-naqsh hazir bashad ze-rah-e-jan ba-gurezad

bar asmanash ba-joi chu mah ze-ab ba-tabad

dar aab chunk ki dar aai ba-asman ba-gurezad

ze-la-makanash ba-joi nishan dehad ba-makanat

chu dar-e-mai-kash ba-joi ba-la-makan ba-gurezad

chu tiir mi ba-ravad az kaman chu murgh-e-gumanat

yaqin badan ki yaqin-dar az guman ba-gurezad

az in-o-an ba-gurezam ze-tars ne ze-maluli

ki aan nigar-e-latifam az in-o-an ba-gurezad

gurezpae chu badam ze-ishq-e-gul na gule ki

gule ze-bim-e-bad-e-khizani ze-bostan ba-gurezad

chunan gurezad namash chu qasd-e-guftan binad

ki guft niiz na-tabi ki aan fulan ba-gurezad

chuna gurezad az tu ki gar navesi naqashash

ze-lauh naqsh ba-parad ze-dil nishan ba-gurezad

Leave a Comment