Ata Hui Kise Sanad Nazar Nazar Ki Baat Hai

ata hui kise sanad nazar nazar ki baat hai

hua hai kaun nam-zad nazar nazar ki baat hai

gul o sitara o qamar sabhi hasin hain magar

hai kaun in men mustanad nazar nazar ki baat hai

izafi e’tibar hai ta.ayyun-e-maqam bhi

hai past bhi buland-qad nazar nazar ki baat hai

bure bhale men farq hai ye jante hain sab magar

hai kaun nek kaun bad nazar nazar ki baat hai

zamin agarche bistar-e-gul-o-saman bhi hai magar

kisi ko hai yahi lahad nazar nazar ki baat hai

koi chale tamam umr koi sirf do qadam

kahan hai manzilon ki had nazar nazar ki baat hai

Leave a Comment