Anokhi Shahzadi

maana main ik shahzadi huun

jo qaidi hai

lekin mere dil men shahzade ki chaah ka koi tiir nahin hai

meri ankhen us ki raah nahin takti hain

phir bhi dev ki qaid se chhut kar

duur hare kheton, niile dariyaon, shafaqi badalon, gaate taeron

khushbuon se lade hue jhonkon ko chhuna chahun

chumna chahun

un men ghul-mil jaana chahun

(mere shahzade! main janun tu bhi to ye sab kuchh karna chahta hoga)

Leave a Comment