Allah Padhyon Hafiz Hoyon Na Gaya Hijabon Parda Hu

allah padhyon hafiz hoyon na gaya hijabon parda hu

padh padh aalim fazil hoyon talib hoyon zarda hu

lakh hazar kitaban padhiyan zalim nafs na marda hu

baajh faqiran koi na maare eho chor andar da hu

Leave a Comment