Ai Ki Az Har-Shakl-O-Har-Surat Padidar Aamdi

ai ki az har-shakl-o-har-surat padidar aamdi

maz.har-e-khud khud shudi va khud ba-iz.har aamdi

gaah dar khvab-e-zulekha dam ze-ishq-e-khud zadi

gaah chuun yusuf ba-khubi garm-e-bazar aamdi

ham-chu zahid subha-e-sad-dana ba-girifti ba-kaf

gaah ham-chun barahman pechida zunnar aamdi

gah anal-haq gufti va gaahe hual-haq gufta-i

khud shudi mansur va raqsan bar-sar-e-dar aamdi

az pai-e-dil burdan-e-miskin ‘hasan’ az shahr-e-quds

dar harim-e-kun-fakan poshida rukhsar aamdi

Leave a Comment