Ahaf Tan Mera Chashman Howe Main Murshid Wikh Nun Rajaan Hu

ahaf tan mera chashman hove main murshid vikh nuun rajan hu

luun luun de maDH likh likh chashman hakk kholhan hakk kajan hu

itna Dathiyan sabr nuun main dil hor kate val bhujan hu

murshid da didar jo ‘ahu’ mainun likh karodan hajan hu

Leave a Comment