Aan Ki dil Burd Ze-Man Ghamza-e-Jadu-e-Tu Bud

aan ki dil burd ze-man ghamza-e-jadu-e-tu buud

vaan ki jaan ra ba-tan avurd hama bu-e-tu buud

kafiran sajda ki dar pesh-e-butan mi-kardand

hama ru su-e-tu buud va hama su ru-e-tu buud

summa vaj.hullah chu gufti ze-su-e-dair-o-haram

kaaba har ja ki rasidem sar-e-ku-e-tu buud

sub.h-dam bad-e-sahar zulf-e-tu ra barham zad

dil-e-miskin-e-‘hasan’ dar kham-e-gesu-e-tu buud

Leave a Comment