Aakhiri Kil

ek khubsurat din

main ne socha

main apne zer-e-intizam

baara sutunon ko arasta karun

phir main ne bahs ki

ek sarbarah ki haisiyat se

mera faisla hoga

ki main in sutunon ko kaise arasta karun

masnui phulon ke gul-daste lagaun

jamid hayat tasviren

ya shaeron ke khake

taalimi board baitha muskurata raha

aur sister ‘ina’ bhi

aur ‘sayyad-tahir’ bhi

aur ‘mister-ashraf’ bhi

aur phir sab ne ba-yak-avaz kaha

aap jo chahen karen

main ne calendar ke baara mahinon se

baara urdu shaeron ke khake nikale

aur frame kara liye

mazduron ne bataya

ham ne har mumkin koshish kar li

in mazbut sutunon men kilen nahin gaadi ja saktin

taalimi board ne hathauda uthaya

aur sister ‘ina’ ne

aur ‘sayyad-tahir’ ne

aur mister-ashraf ne

aur mez par baja kar

ba-yak-avaz kaha

ye aap ke tabut men akhiri kiil thii!

Leave a Comment