Tazabzub

mufahamat ki hadon se aage

muhib andheron ke qafile hain

tavil vahshat ke silsile hain

jo maarka dil ne sar kya gar

to tirgi daimi muqaddar

khirad ne jiita to qatra qatra

ye zahar khud men utarna hai

ki tisri koi rah nahin hai

so muntazir huun ki aage qismat men kya likha hai

muhib andhere

ki zahar-khvani

Leave a Comment