Sawal – Ki Shud Bar Sirr-e-Wahdat Waqif Aakhir

saval

ki shud bar sirr-e-vahdat vaqif akhir

shanasai che aamad aarif akhir

javab

kase bar sirr-e-vahdat gasht vaqif

ki uu vaqif na-shud andar muafiq

dil-e-arif shanasa-e-vajud-ast

vajud-e-mutlaq uu ra dar shuhud-ast

ba-juz hast-e-haqiqi hast na-shanakht

va ya hasti ki hasti paak dar bakht

vajud-e-tu hama khar-ast-o-khashak

barun andaz az khud jumla ra paak

ba-rau tu khana-e-dil ra farv roab

muhayya kun maqam-e-ja-e-mahbub

chu tu barun shudi uu andar aayad

ba-tu pai-e-tu jamal-e-khud numayad

kase ku az navafil gasht mahbub

bala-e-nafa kardash khana jarub

darun-e-jan-e-mahbub uu makan yafta

ze-bi-yasma-o-be-yabsur nishan yaaft

ze-hasti ta buvad baaqi ba-rau shain

na-yabad ilm-e-arif surat-e-ain

mavane ta na gardani ze-khud duur

darun-e-khana-e-dil nayadat nuur

mavane chuun darin aalam chahar-and

taharat kardan az vai ham chahar-and

nakhustin paaki az ahdas-o-ajnas

dovam az maasiyat vaz sharr-e-vasvas

sivum paaki ze-akhlaq-e-zamima-ast

ki ba uu aadmi ham chuun bahim-ast

chaharum paki-e-sirr-ast az ghair

ki iin ja muntahi mi-gardadash sair

har aan ku kard hasil iin taharat

shavad be-shak sazavar-e-munajat

tu ta khud ra ba-kulli dar na-bazi

namazad kai shavad hargiz namazi

chu zatat paak gardad az ham aan shain

namazat gardad angah qurratul-ain

na-mand darmiyana hech tamiz

shavad maaruf-o-arif jumla yak chiiz

Leave a Comment