Saki Mukh Safhe Par Tere Likhya Raqim Malak Misra

saki mukh safhe par tere likhya raqim malak misra

khafi khat suun likhya nazuk tire donon palak misra

qalam le kar jali likhya jo kui bhi na saken likhne

likhya hai vo kadhin mukh tere safhe par alak misra

su likh likh kar pareshan ho qalam lat aap kahte hain

muqabil uus ke hose na likhenge gar do lak misra

bazan kar dekh mukh dhun ka davani ho bahane suun

kiye sab khush-navesan sat qalam likh naiin na sak misra

qalam mukhde suun nasik le likhe hai lab ko surkhi suun

jo kui bhi dekh kahte hain likhya hai kya khubak misra

saki ke kuch pe nazuk khat na bujhe koi kine likhya

‘qutub’ kuun puchhe tu yuun ke likhya hai mera nak misra

Leave a Comment