Sultan Baho

Rah Faqar Da Tad Ladhose Jad Hath Phadyose Kasa Hu

raah faqar da tad ladhose jad hath phadyose kaasa hu

tarak duniya tau tad thyose jad faqir milyose khasa hu

dariya vahdat nosh katise ajaan bhi ji pyasa hu

raad faqar ratt hanjhu rowan lokan bhane haasa hu

More Poems

Leave a Comment