Qaumi Yak-Jehti

vo tavaif

kai mardon ko pahchanti hai

shayad isi liye

duniya ko ziyada janti hai

us ke kamre men

har mazhab ke bhagvan ki ek ek tasvir latki hai

ye tasviren

leaderon ki taqriron ki tarah numaishi nahin

us ka darvaza

raat gae tak

hindu

muslim

sikh

isai

har mazhab ke aadmi ke liye khula rahta hai

khuda jaane

us ke kamre ki si kushadgi

masjid aur mandir ke anganon men kab paida hogi

Leave a Comment