Pas-O-Pesh

simat aae hain

saton samundar

ek qatre men

jis men

simat aae the

saton asman

vo qatra

ab tapakna chahta hai

palkon se

mujhe ye fikr

zamin ke batn ko itni quvvat kaun bakhshega

Leave a Comment