Naya din

suraj!

ik nat-khat balak-sa

din bhar shor machae

idhar udhar chidiyon ko bikhere

kirnon ko chhitrae

qalam daranti barush hathauda

jagah jagah phailae

sham! thaki haari maan jaisi

ik diya malkae

dhime dhime

saari bikhri chizen chunti jaae

Leave a Comment