Na Hath Bag Par Hai Na Pa Hai Rikab Mein

palat kar dekh bhar sakti hain

bheden

bolna chahen bhi to bolengi kaise

ho chuki hain salb avazen kabhi ki

lautna mumkin nahin hai

sirf chalna aur chalte rahna hai

khvabon ke ghaar ki janib

jis ka rasta

sunahre bhediyon ke danton se ho kar guzarta hai

Leave a Comment