Mitti

mubarak chiiz hai ne.amat hai miTTi

ki is se aadmi ne jism paaya

bina-e-rizq hai daulat hai miTTi

ki is ne dana-e-gandum ugaya

jahan men bais-e-rahmat hai miTTi

ki insanon ne is se ghar banaya

magar ik din ye miTTi misl-e-azhdar

nigal jaegi ham ko tum ko ‘aḳhtar’

Leave a Comment