Lenin

ai anfus o afaq men paida tiri ayat

haq ye hai ki hai zinda o painda tiri zaat

main kaise samajhta ki tu hai ya ki nahin hai

har dam mutaghayyar the khirad ke nazriyat

mahram nahin fitrat ke surud-e-azli se

bina-e-kavakib ho ki dana-e-nabatat

aaj aankh ne dekha to vo aalam hua sabit

main jis ko samajhta tha kalisa ke khurafat

ham band-e-shab-o-roz men jakde hue bande

tu khaliq-e-asar-o-nigaranda-e-anat

ik baat agar mujh ko ijazat ho to puchhun

hal kar na sake jis ko hakimon ke maqalat

jab tak main jiya khema-e-aflak ke niche

kante ki tarah dil men khatakti rahi ye baat

guftar ke uslub pe qaabu nahin rahta

jab ruuh ke andar mutalatum hon khayalat

vo kaun sa aadam hai ki tu jis ka hai mabud

vo adam-e-khaki ki jo hai zer-e-samavat

mashriq ke khudavand safedan-e-firangi

maghrib ke khudavand darakhshinda filizzat

europe men bahut raushni-e-ilm-o-hunar hai

haq ye hai ki be-chashma-e-haivan hai ye zulmat

ranai-e-tamir men raunaq men safa men

girjon se kahin badh ke hain bankon ki imarat

zahir men tijarat hai haqiqat men jua hai

suud ek ka lakhon ke liye marg-e-mufajat

ye ilm ye hikmat ye tadabbur ye hukumat

piite hain lahu dete hain talim-e-musavat

bekari o uryani o mai-khvari o aflas

kya kam hain farangi madniyat ki futuhat

vo qaum ki faizan-e-samavi se ho mahrum

had us ke kamalat ki hai barq o bukharat

hai dil ke liye maut mashinon ki hukumat

ehsas-e-muravvat ko kuchal dete hain alat

asar to kuchh kuchh nazar aate hain ki akhir

tadbir ko taqdir ke shatir ne kiya maat

mai-khana ne ki buniyad men aaya hai tazalzul

baithe hain isi fikr men piran-e-kharabat

chehron pe jo surkhi nazar aati hai sar-e-sham

ya ghaza hai ya saghar o miina ki karamat

tu qadir o aadil hai magar tere jahan men

hain talkh bahut banda-e-mazdur ke auqat

kab dubega sarmaya-parasti ka safina

duniya hai tiri muntazir-e-roz-e-mukafat

Leave a Comment