Kodon Ki Saza Pane Wale Pahle Shakhs Ke Nam

tu mere daur ka iisa hai

jis ne qaum ke saare gunahon

saari buraiyon saari sazaon

ko apne kandhe pe utha kar kuude khaae

ham sab chor hain

ham sab zaani

ham sab rishvat-khor lutere

phir sab ke hisse ki saza

tum ne kyuun paai

aur ham charon or khade

tera tamasha dekh rahe the

jaise tum ne jurm kiya tha

aur ham saare parsa the

Leave a Comment