Ki Mai Se Hazar Bar Tauba

ki mai se hazar baar tauba

rahti nahin barqarar tauba

tum mai se karo hazar baar tauba

tum se ye nibhe qarar tauba

bandon ko gunah tabah karte

hoti na jo gham-gusar tauba

hoti hai bahar men muattal

karte hain jo mai-gusar tauba

maqbul ho kyuun na gar karen ham

ba-dida-e-ashk-bar tauba

hogi kabhi ‘mashriqi’ na qubul

piiri men karo hazar tauba

Leave a Comment