Jaur-E-Aflak Bas-Ki Jhele Hain

jaur-e-aflak bas-ki jhele hain

aise papad bahut se bele hain

gah huzuri hai gaah hai duuri

gah akele hain gah do-kele hain

asp-e-tazi nazar nahin aate

so khuron se bhare tavele hain

kahte hain yaan jise qimar-e-ishq

khel aise bahut se khele hain

jiite hain vo qimar-e-ishq men yaar

jaan par apni jo ki khele hain

thahre kab jang-e-husn men ye shaikh

ek muddat ke ye bhagele hain

paas apne dui ka naam nahin

jab se paida hue akele hain

na dikhana lahad men ankhen nakir

paas apne bhi qul ke dhele hain

kufr-o-din ka ho faisla kyunkar

ek muddat ke ye manjhele hain

dair-o-kaaba ki bhid-bhad hai kya

aise dekhe bahut se mele hain

giriya-e-pur-asar ki shiddat hai

saaf ab-e-baqa ke rele hain

bheja apna khayal us but ne

jab suna ‘muntahi’ akele hain

Leave a Comment