Jangal Ke Pas Ek Aurat

niind ke paas ek raat hai

mere paas ek kahani hai

jangal ke paas ek aurat thi

aurat bachcha paida karne ke dard se mar rahi thi

ek shikari vahan pahunch gaya

aur bachche ki ankhon ke evaz

aurat ki madad karne par amada ho gaya

aurat ne judvan bachche jane

shikari ke haath

ankhon ki do jodiyan aaiin

us vaqt sikke ijad nahin hue the

ek jodi aankh ke badle

zindagi bhar ka saman kharida ja sakta tha

jo log dusron ki ankhen hasil nahin kar sakte

apni ankhon ka sauda kar lete

har saude ki tarah

bechte vaqt

ankhon ki sirf aadhi qimat hasil hoti thi

ankhen bechne vaale

sirf aadhi zindagi kharid sakte the

aurat ne shikari se juda ho kar

apne bachchon ko jangal men chhod diya

jaisa ki us ne apne shauhar ko

samundar men chhod diya tha

bachche bhediyon men pal kar bade hue

un men se har ek

dusre ko

apni maan ki kokh ka ghasib

aur apni ankhon ke saude ka baais samajhne laga

jab

bailon men paanv tutne ki bimari phail jaane ki vaj.h se

andhe ghulamon ki maang badh gai

ek burda-farosh

unhen bhediyon ke ghol se chura le gaya

zamin men jute hue andhe bhaai

hal le kar itni mukhalif samt men chalte ki

un ke aaqa ko

khuda se darkhvast kar ke

ek khad-khadane vaala saanp un ke pichhe lagana pada

main bahut dinon pahle

is shahr ka muhasara karne aaya tha

mere parcham par rahne vaala uqaab ud gaya

mere sipahiyon ne

apni talvar taksalon men bech diin

ghode ne apni khaal

mashkiza banane vaale ko hadiya kar di

shahr ki divaron men

shigaf kahan hai

ye us ke charvahon ko bhi maalum hai

aur un ki bhedon ko bhi

magar ye jang

ghaddaron aur chaupayon ko bhi kharid kar nahin jitna chahta

main samundaron ko kashtiyon se

aur talvar ko talvar se napta huun

main ghulam aurat ka

ghulam mard se paida hui aulad nahin

jo ek ghulam shakh se kaman

aur dusri ghulam shakh se tiir banata hai

main us khadkhadane vaale saanp ko kuchal dunga

aur judvan bhaiyon ke kandhe se jo utaar kar

use gahri khaai men phenk dunga

main unhen le kar jangal men nikal aunga

aur us shikari ko talash karunga

jo bachcha paida karne ke evaz us ki ankhen talab karta hai

aur us maan ko talash karunga

jo baghair ankhon ke bachche ko chhod kar bhaag jaati hai

ek din bechi hui ankhen

shikari se sauda kar vo shakhs ko pahchan lengi

aur andhe bachche

us aadmi se ahani ankhen chhin kar

apne shikari ko dhund nikalenge

aur shikari se us aurat ka pata puchh kar rahenge

jo unhen jangal men chhod kar chali gai thi

chahe vo aurat meri biivi hi kyon na ho

Leave a Comment