Jab dast-Basta Ki Nahin Uqda-Kusha Namaz

jab dast-basta ki nahin uqda-kusha namaz

kategi meri paanv ki zanjir kya namaz

bandon ka to ye haal hai leti nahin salam

kyuun kar kahun qubul karega khuda namaz

bu-e-riya har ek gul-e-boriya men hai

duniya ki ghar ka farsh hai zahid ki ja-namaz

roza hamari faqa-kashi ka namuna hai

apni farotani ka hi ik partava namaz

fariyad kar raha huun do-vaqti azaan nahin

taklif mujh ko deti hain subh-o-masa namaz

mina-e-mai imaam ho mamum rind hon

hasrat hai panch vaqt ki ho yuun ada namaz

saare nuqush sangi-e-gul-ha-e-bagh-e-khuld

jis boriye pe main ne padhi be-riya namaz

masti men laghzish apni ruku-o-sujud hai

nikle jo mai-kade se to hogi qaza namaz

jaate hain girte padte hue rah-e-shauq men

kya janen ham tariq hai kya aur kya namaz

la-taqrabussalat isi amr par hai nahin

pi kar mai-e-ghurur na padh vaiza namaz

allah de jo niyyat-e-khalis huzur-e-qalb

phir arsh sajda-gah hai kursi hai ja-namaz

har dam jihad-e-nafs men takbir hai buland

sar par hai tegh-e-jabr magar hai bapa namaz

daman-e-tar ki lo khabar ai zahidan-e-khushk

is jama-e-najis se nahin hai rava namaz

hai iztirab faaqe men uth baith bahr-e-qut

zahid kuja o roza kuja o kuja namaz

tir-o-kaman hain us ke qiyam-o-rukua ‘bahr’

ik din udaegi hadaf-e-muddaa namaz

Leave a Comment