Intisab

hamari chahaton ki buz-dili thi

varna kya hota

agar ye shauq ke mazmun

vafa ke ahd-name

aur dilon ke marsiye

ik dusre ke naam kar dete

ziyada se ziyada

chahaten bad-nam ho jatin

hamari dosti ki dastanen aam ho jatin

to kya hota

ye ham jo ziist ke har ishq men sachchaiyan sochen

ye ham jin ka asasa tishnagi,i tanhaiyan sochen

ye tahriren

hamari arzu-mandi ki tahriren

baham paiavastagi aur khvab paivandagi ki tahriren

firaq o vasl o mahrumi o khursandi ki tahriren

ham in par munfail kyuun huun

ye tahriren

agar ik dusre ke naam ho jaaen

to kya is se hamare fan ke rasiya

sher ke maddah

ham par tohmaten dharte

hamari hamdami par tanz karte

aur ye baten

aur ye afvahen

kisi piili nigarish men

hamesha ke liye marqum hu jatin

hamari hastiyan mazmum ho jatin

nahin aisa na hota

aur agar bil-farz hota bhi

to phir ham kya

subuk-saran-e-shahr-e-harf ki chalon se darte hain

sagan-e-kucha-e-shohrat ke ghaugha

kaale bazaron ke dallalon se darte hain

hamare harf jazbon ki tarah

sachche hain, pakiza hain, zinda hain

bala se ham agar maslub ho jaate

ye sauda kya bura tha

gar hamari qabr ke katbe

tumhare aur hamare naam se mansub ho jate!

Leave a Comment