Har Naqsh Ra Ki didi Jins-Ash Ze-La-Makanast

har naqsh ra ki diidi jins-ash ze-la-makanast

gar naqsh raft gham niist aslash chu javedanast

har surate ki diidi har nukta kai shanidi

bad-dil ma-sho kai raftan zirana aan chunan-ast

chuun asl-e-chashma baqist faraash hamesha saqist

chuun har do be-zaval-and az che tura fughanast

jaan ra chu chashma-e-dan viin suna-ha chu ju-ha

ta-chashma hast baaqi ju-ha az-u ravanast

gham ra barun kun az ab-e-ju hamin khar

az faut-e-ab-mandish kiin ab-e-be-karanast

zaan dam kai amadasti andar jahan-e-hasti

peshat kai ta barasti ba-nihada nardabanast

avval jamad buudi akhir nabat gashti

aan gah shudi tu haivan iin var tu chuun nihan-ast

gashti azaan pal insan ba-ilm-o-aql-o-iman

binigar che gil shud aan tan ku juzv-e-khakdanast

ze-insan chu sair kardi be-shak farishta gardi

be iin zamin azaan pas jayat bar asman-ast

baaz az farishtagi ham ba-guzar baro daran-yam

ta-qatra-e-tu bahre gardad ki sad amanast

ba-guzar aziin balad tu mi-go ze-jan-e-ahad-e-tu

gar piir gasht jasumat che gham chuun jaan javanast

Leave a Comment