Haq Mujhe Baatil-Ashna Na Kare

haq mujhe batil-ashna na kare

main buton se phirun khuda na kare

dosti bad bala hai is men khuda

kisi dushman ko mubtala na kare

hai vo maqtul kafir-e-nemat

apne qatil ko jo dua na kare

ru mire ko khuda qayamat tak

pusht-e-pa se tiri juda na kare

naseho ye bhi kuchh nasihat hai

ki ‘yaqin’ yaar se vafa na kare

Leave a Comment