abdul-hamid-adam

Halka Halka Surur Hai Saqi

halka halka surur hai saaqi

baat koi zarur hai saaqi

teri ankhon ko kar diya sajda

mera pahla qusur hai saaqi

tere rukh par hai ye pareshani

ik andhere men nuur hai saaqi

teri ankhen kisi ko kya dengi

apna apna surur hai saaqi

piine valon ko bhi nahin maalum

mai-kada kitni duur hai saaqi

More Poems

Leave a Comment