Gufta Ki Kist Bar dar Guftam Kamin Ghulamat

gufta ki kiist bar dar guftam kamin ghulamat

gufta che car daari guftam maha salamat

gufta ki chand raani guftam ki ta ba-khvani

gufta ki chand joshi guftam ki ta-qayamat

daava-e-ishq kardam saugand ha ba-khurdam

kaz ishq yaava kardam man mulkat-o-shahamat

gufta barae daava qaazi gavah khvahad

guftam gavah ashkam zardi-e-rukh alamat

gufta gavah jarhast tar-daman-ast chashmat

guftam ba-farr-e-adlat adland-o-be-gharamat

gufta che azm daari guftam vafa-o-yari

gufta ze-man che khvahi guftam ki lutf-e-amat

gufta ki buud hamrah guftam khayalat-e-shahi

gufta ki khvandat iin ja guftam ki bu-e-jamat

gufta kujast khush-tar guftam ki qasr-e-qaisar

gufta che diidi aan ja guftam ki sad karamat

gufta charast khali guftam ze-bim-e-rahzan

gufta ki kiist rahzan guftam ki iin malamat

gufta kujast aiman guftam ba-zohd-o-taqva

gufta ki zohd che buvad guftam

gufta kujast aafat guftam ba-ku-e-ishqat

gufta che goni an-ja guftam dar istaqamat

khamosh gar ba-joyam man nuqta-ha-e-u ra

az kheshtan barai na dar kashad na bamat

Leave a Comment