Goshe

chalo na is kohnagi ko taj kar

hayat ke is vasia jangal

men aaise goshe talash kar len

jo salha-sal tak bashar ki amiiq nazron se bach rahe hain

guzarte lamhon ki gard ki tah men dab gae hain

hai jin men imkan zindagi ka

hai jin men imkan raushni ka

qadim goshe jo jiddaton ke amiin bhi hain

Leave a Comment